Anita van Hezik

Anita van Hezik_aangepastAnita van Hezik werkt als zelfstandig beleidsadviseur en tekstschrijver in het vakgebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Ze heeft haar eigen bedrijf, BLBW|Beleid Bouwen en Wonen – tekst en advies (www.blbw.nl) en werkt voor woningcorporaties, overheid en onderzoekbureaus.
Als opgeleid volkshuisvester en door haar jarenlange werkervaring weet ze diverse vraagstukken om te zetten in beleidsstukken die draagvlak hebben, zoals met stakeholders ontwikkelde integrale gebiedsvisies. Ze heeft als adviseur voor bewonersgroepen in de stadsvernieuwing gewerkt, is wijkmanager geweest en heeft beleidsfuncties gehad bij woningcorporaties.
Anita combineert haar inhoudelijk vakkennis met een passie voor schrijven. Gezien haar vlotte pen levert ze bondige en, voor alle doelgroepen, boeiende beleidsstukken. Als tekstschrijver schrijft en redigeert ze beleidsteksten en maakt populaire versies van documenten.