Jetske Thielen

Jetske Thielen werkt sinds 3 jaar voor Futura, het samenwerkingsverband van Brabantse woningbouwcorporaties (www.futurawonen.nl). Vanuit het programma Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit houdt ze zich bezig met onderwerpen zoals energiebesparing, gezondheid, duurzaam vastgoed, conceptueel bouwen en ketensamenwerking. Jetske haalt haar enthousiasme uit de verbinding en wisselwerking tussen mensen en ideeën. Het is boeiend om vanuit Bouw, Innovatie en Duurzaamheid met elkaar in discussie te gaan en samen verder te komen. Niet alleen met de corporatie medewerkers onderling, maar juist ook door inspiratie van buitenaf.