Ruud van Splunder

Ruud van Splunder is al 29 jaar actief in de volkshuisvesting en heeft zich vooral bezig gehouden met vastgoed vraagstukken in diverse vormen. Aandacht voor bestaande wijken, gebiedsontwikkeling en herstructureringsvraagstukken zijn z’n specialiteiten. Ruud is in diverse functies werkzaam geweest en zodoende verantwoordelijkheid gedragen voor diverse beleidsvraagstukken. Op dit moment is Ruud manager vastgoed ontwikkeling bij Wst. Aert Swaens te Veldhoven en verantwoordelijk voor vastgoedstrategie, vastgoedbeheer, vastgoed ontwikkeling en vastgoeddiensten ( VVE- bestuur & beheer ).
Ontwikkelingsvraagstukken in bestaande buurten en wijken in samenwerking met diverse stakeholders spreken hem erg aan.
Verder bekend en ervaring met diverse contract samenwerkingsvormen zowel privaat- als publiekrechtelijk.