Leon van der Pluym

Na zijn afstuderen in 1996 aan de Technische Universiteit in Eindhoven is Leon van der Pluym in dienst getreden bij Wilma Bouw bv in Rotterdam. Na de fusie tussen BAM en HBG heeft hij zich bij BAM Woningbouw Breda als projectmanager gericht op de ontwikkeling en realisatie van woningbouwprojecten. Momenteel is hij werkzaam als senior commercieel manager en verantwoordelijk voor de verwerving van woningbouwprojecten en het onderhouden van de relaties in de regio’s West-Brabant en Zeeland.
De integrale, duurzame aanpak van de bestaande woningvoorraad heeft hierbij zijn speciale aandacht. Speerpunt is het conceptueel renoveren waarbij de aandacht voor de woonconsument wordt gecombineerd met vernieuwende, duurzame samenwerkingsvormen. Betaalbare, integrale oplossingen in een procesmatige aanpak zijn naar zijn optiek de oplossingsrichtingen voor de nabije toekomst.