Over…

Naast de kennisbank www.bestaandewoningbouw.nl, die zorgt voor een vergroting van de toegankelijkheid en verspreiding van kennis over de bestaande woningvoorraad, van (her-)ontwerp tot beheer, heeft BouwhulpGroep twee andere weblogs in het leven geroepen: www.hollands-ontwerp.nl, gericht op product- en procesinnovatie bij woningrenovatie en –nieuwbouw en www.bestaandwijk.nl. De weblog BESTAANDE WIJK richt zich op de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van woonwijken. Juist de opvattingen, feiten en hulpmiddelen die bijdragen om het wonen te verbeteren en/of faciliteren, moeten hierbij aan bod komen. Alleen dan is het mogelijk de kwaliteit voor de toekomst op zinvolle wijze aan te passen. De nieuwe inzichten, die hierbij ontstaan, moeten ons helpen beter te kijken naar de bestaande bouw en zo beter kunnen anticiperen op de toekomt.