Irene Edzes

Irene EdzesMet de jaren is mijn werkterrein steeds breder geworden. Mijn opleiding tot architect heeft me daarvoor een stevige basis geboden. Bij bureau Vollmer & Partners werk ik op het raakveld van stedenbouw en architectuur en ben ik verantwoordelijk voor concept & communicatie. In de HUB voor Duurzaamheid ben ik programma-manager en verzorg ik de communicatie voor agNOVA architecten en De Verduurzamers.
Mijn blikveld is verruimd en ingekleurd met de kennis die ik heb opgedaan van Omgevingspsychologie. Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik hierin een Master-vak afgerond. Ik volg de actuele ontwikkelingen op dit terrein op de voet en bekijk en verrijk plannen vanuit deze invalshoek.