Sandra Arts

Sandra Arts is meer dan tien jaar werkzaam in verschillende functies bij de BouwhulpGroep. De laatste jaren is ze actief als architect van renovatie- en vervangende nieuwbouwprojecten. De betrokkenheid bij projecten begint  altijd met een programma- of haalbaarheidsstudie. Op alle schaalniveaus – stedenbouw, architectuur, woontechniek en bouwtechniek – wordt de bestaande kwaliteit gewaardeerd in relatie tot de opgave. Als duidelijk is wat het programma is, start de ontwerpfase. Alle activiteiten bewegen zich binnen de bestaande stad.