De stad van de toekomst

Door Mariska Hobo

Het X-festival in Hasselt stond in het teken van ‘de stad van de toekomst’. Hoe ziet de stad er over een ‘X’-aantal jaren uit? Een opvallend onderwerp tijdens de lezingen is hoe we als architect bij renovatie en/of nieuwbouw meerwaarde kunnen creëren voor zowel een gebouw, de omgeving als het milieu door op een andere manier met materialen om te gaan dan we momenteel doen. Traditioneel wordt de bekleding van een gebouw functioneel gebruikt om het gebouw wind- en waterdicht te maken en daarnaast om het gebouw een bepaalde uitstraling te geven.

mltifunctionele gevelbekleding

Multifunctionele gevel- en dakbekleding in ‘de stad van de toekomst’
Momenteel ligt de focus heel erg op dikke pakketten isolatie om het energieverbruik van de woning te beperken, maar wordt de gevel- en dakbekleding nog vaak traditioneel en dus functioneel toegepast. Hier liggen dus nog heel veel kansen voor architecten om op een andere manier met deze materialen om te gaan. Door het zoeken naar creatieve, multifunctionele oplossingen of het toepassen van multifunctionele materialen kunnen de materialen verantwoord gebruikt worden. Voor een multifunctionele oplossing kan gedacht worden aan zonnepanelen die tegelijk gebruikt worden als luifel om oververhitting te voorkomen, waardoor de gevel energie producent wordt en tegelijkertijd ook vormgegeven wordt. Als multifunctioneel materiaal kan gedacht worden aan een groen dak of een groene gevel die naast de traditionele functies van een gevel- of dakbekleding ook een water bufferende en luchtzuiverende eigenschap heeft. Bovendien levert het een dynamisch beeld op door de veranderende kleuren door de seizoenen heen. Volgens de sprekers zal ‘de stad van de toekomst’ dus bestaan uit gebouwen die materiaalbewust en creatief gerenoveerd of ontworpen zijn en daardoor een meerwaarde kunnen bieden voor de omgeving en het milieu. Nu is het de kunst om te kijken hoe we dat in onze eigen projecten een plek kunnen geven.