Littekens in het straatbeeld

De stad is steeds in beweging. Verschuivingen van alle formaten zijn te vinden in het straatbeeld. Soms is de verschuiving al lang geleden, zo lang geleden dat wat rest slechts een eerste gevoel is van een wat vreemde bocht in de weg, of een abrupte overgang van stijlen van de gebouwen langs de straat. Maar de recente veranderingen zijn goed af te lezen.

BouwhulpGroep Art05 afb2

Erg opvallend zijn aanpassingen in bestaande straatwanden door het slopen van panden. Veranderingen in bestaande straatwanden zijn altijd een uitdaging. Helaas wordt hier, vaak in afwachting van verdere ontwikkelingen, niets mee gedaan, waardoor het jarenlang pijnlijk duidelijk is dat deze plek onbestemd in afwachting is.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen sloop-nieuwbouw op bestaande locatie en het maken van een doorbraak.
Sloop met bedoeling tot nieuwbouw op dezelfde locatie zorgt voor een lege plek in de straatwand die er vaak verwaarloosd uitziet. Er staat wel een hekwerk, maar het terrein ligt er, begroeid met onkruid, verlaten bij. Het worden troosteloze plekken, waarbij de onafgewerkte zijwanden van de achtergebleven panden als tijdelijke zijgevels wachten op een nieuwe invulling.

Bij het maken van een doorbraak wordt bewust een bestaande route aangepast. Panden moeten wijken omdat ze niet (meer) passen in de nieuwe bestemming van het gebied. De littekens zijn herkenbaar en ook hier soms niet eens afgewerkt. Deze zijwanden zijn nu echter zichtgevels geworden en maken onderdeel uit van het straatbeeld. Als de gevels al worden afgewerkt, wordt met name een waterdichte laag aangebracht. Zelden wordt er veel aandacht besteed aan de uitstraling. De panden zijn verminkt en geplakt.

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te zien. Door net iets meer te investeren, kan in plaats van een blinde saaie zijgevel een nieuwe functionele kopgevel ontstaan, waardoor deze locatie niet alleen plaats heeft moeten maken, maar ook iets bijdraagt aan de nieuwe situatie, in plaats van het lijdzaam ondergaan van de verandering.
Ook het (tijdelijk) inrichten van plekken waar om wat voor reden dan ook is gesloopt, terwijl er nog geen nieuwe invulling plaats kan vinden, draagt bij aan een prettigere leefomgeving en straatbeleving.

BouwhulpGroep Art05 afb1

Meer aandacht voor wat er achterblijft en hoe je daar mee omgaat, straalt zorg en betrokkenheid uit voor de plek. Er mag, wat mij betreft, meer affectie worden getoond voor de littekens in de bestaande omgeving bij het aanpassen van de omgeving naar een nieuwe situatie.